Aspekty prawne związane z kotami.

Moderator: Alexa

Regulamin forum
Zanim zadasz pytanie - przejrzyj archiwalne wątki

Aspekty prawne związane z kotami.

Postautor: Alexa » poniedziałek 09 lip 2012, 22:40

Zabezpieczenie zwierząt w testamencie.

Spadkobiercy najczęściej szybko zajmują albo sprzedają mieszkanie po spadkodawcy i bez skrupułów pozbywają się kota czy psa po spadkodawcy(wyrzucają na podwórko, a w najlepszym wypadku oddają do schroniska)Co jest przejawem okrucieństwa, bezduszności i egoizmu ze strony spadkobierców. Można jednak zabezpieczyć dalszy byt swojego zwierzątka.
Z uregulowań polskiego prawa cywilnego wynika zasada prawna, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego(czyli spadek po zmarłym)przejść może z chwilą jego śmierci wyłącznie na osoby fizyczne lub osoby prawne. To znaczy że, zwierzęta, do których stosuje się prawo cywilne dotyczy rzeczy(niestety), nie mogą być spadkobiercami. Więc zwierzę nie może być spadkobiercą.
Pomimo takich uregulowań prawnych osoba chcąca zapewnić godziwy byt swojemu pupilowi po swojej śmierci ma możliwości przeznaczenia środków na ten cel.
Jednym z możliwych rozwiązań przynosi nam uregulowanie zawarte w treści art.982 Kodeksu Cywilnego określające instytucję tzw . polecenia. Spadkodawca spisując testament może obciążyć spadkobiercę lub zapisobiorcę obowiązkiem określonego działania, polegającego na sprawowaniu opieki nad zwierzęciem spadkodawcy po jego śmierci. W treści polecenia może w sposób ogólny lub precyzyjny określić sposób opieki i warunki życia, jakie należy zapewnić ulubieńcowi.
Takie polecenie wyróżniają następujące cechy:
-musi zostać zapisane w testamencie
-obciążonym może zostać tylko spadkobierca lub zapisobiorca
-celem ustanowienia polecenia musi być nałożenie obowiązku określonego zachowania
-polecenie może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy
Testament zgodnie z artykułem 949 K.C. powinien być sporządzony w formie zwykłej pisemnej w całości pismem ręcznym z datą i własnoręcznym podpisem.
Testament taki może zostać zredagowany następująco:

Warszawa, dnia 23.01.2009 roku
TESTAMENT Z POLECENIEM
Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, urodzony w dniu 02.04.1956r. w Warszawie, oświadczam, że do całości spadku powołuję mojego najstarszego syna Konrada Kowalskiego, urodzonego w dniu 17.02.1976 r. w Warszawie, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 56.
W związku z powołaniem do dziedziczenie mojego jedynego spadkobiercę testamentowego Konrada Kowalskiego zobowiązuję do opieki nad moim kotem Aresem i psem Brutusem, oraz do przeznaczenia w tym celu środków pieniężnych z nabytego spadku(polecenie)
Taka jest moja ostatnia wola, którą w pełni świadomie wyrażam.
Jan Kowalski

Gdy spadkodawca zechce przeznaczyć swój spadek na rzecz instytucji-osoby prawnej zajmującej się opieką nad zwierzętami, koniecznym będzie sporządzenie testamentu (lub zapisu w testamencie) dla konkretnej osoby prawnej(może to być np. fundacja lub stowarzyszenie) Oczywiście testament taki może zawierać również polecenie podobne do powyższego, dotyczące nałożenia na spadkobiercę obowiązku opieki nad zwierzęciem. Spadkodawca w testamencie może sam ustanowić fundację. Testament taki nie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, wystarczającą jest zwykła forma pisemna. W testamentowym oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Kwestia ustanowienia kogoś spadkobiercą naszego zwierzęcia nie rodzi żadnych wątpliwości, z uwagi na fakt, że prawo cywilne traktuje zwierzęta tak samo jak rzeczy. Właściciel zwierzęcia może więc przekazać je wybranej przez siebie osobie, która zapewni mu dobrą opiekę.


OPRACOWANE na podstawie artykułu ”Spadek na cztery łapy” KOCIE SPRAWY nr 11/2005
ObrazekObrazek
Koty łączą ludzi, którzy w innym przypadku nigdy nie spotkaliby się

Przed skopiowaniem moich postów/wypowiedzi i umieszczeniu na innych forach zapytaj mnie o zgodę
Awatar użytkownika
Alexa
Moderator
 
Posty: 9406
Rejestracja: niedziela 08 lip 2012, 08:42
Lokalizacja: Silesia-Katowice

Re: Zabezpieczenie zwierząt w testamencie.

Postautor: Alexa » poniedziałek 09 lip 2012, 22:48

WZÓR PISMA ZAWIADAMIAJĄCEGO O PRZESTĘPSTWIE WOBEC ZWIERZĄT

21 sierpnia 1997 roku została wydana ustawa o ochronie zwierząt, która: „ traktuje zwierzę jako istotę żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”
Wszelkie przejawy znęcania się nad zwierzętami i zadawanie im fizycznych cierpień są niezgodne z prawem i przez prawo ścigane( art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku -Dz. U. Nr 11 poz. 724)
Za takowe należy uznać między innymi:
- uniemożliwianie dokarmiania zwierząt,
-uniemożliwianie schronienia się (zamykanie okienek piwnicznych uniemożliwiające swobodne poruszanie się , często prowadzi do długotrwałego uwięzienia kotów wewnątrz, a w konsekwencji zanieczyszczania pomieszczeń, może być też przyczyną śmierci głodowej)
Wzór pisma powiadamiającego o popełnieniu przestępstwa(postępowanie niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt)

Imię i nazwisko Miejscowość i data
Adres osoby składającej zawiadomienie Prokuratura Rejonowa
Adres

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
Przez Spółdzielnię Mieszkaniową
Nazwa spółdzielni

Informuję o popełnieniu przez przedstawiciela SM(nazwa spółdzielni)przestępstwa i na podstawie art. 303 k.p.k. wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.
UZASADNIENIE
W dniu (data) w budynku wielorodzinnym przy ulicy(adres) będącym własnością Spółdzielni Mieszkaniowej (nazwa i adres spółdzielni) został popełniony czyn łamiący Ustawę o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (DZ. U. Nr 11, poz. 724, oraz Dz. U. zt2003r. Nr 106, poz. 1002) polegający na: (opis popełnionego czynu np.: zamurowaniu/zakratowaniu/zaspawaniu/zabiciu na stałe jednego w tym budynku otwartego okienka piwnicznego, które umożliwiało kotom podwórzowym schronienie się w ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych) Konsekwencją powyższego czynu było odcięcie przebywających w tym czasie w piwnicy kotom podwórzowym jedynej im dostępnej drogi wyjścia na zewnątrz, a co za tym idzie – skazanie tych zwierząt na śmierć głodową i z braku wody, co należy uznać za przejaw znęcania się nad zwierzętami i celowe zadawanie im fizycznych cierpień.
Fakt popełnienia przestępstwa w dniu(data) stwierdził(imię i nazwisko osoby składającej zawiadomienie lub osoby, która zauważyła przestępstwo o godzinie dokładny czas)
Składający zawiadomienie powziął kroki mające na celu uwolnienie uwięzionych zwierząt, a polegające na: (opis podjętych działań np. kontakt z dozorcą, administracja, strażą miejską itp.)
W związku z tym, że ww. kroki załatwienia sprawy polubownie okazały się nieskuteczne, konieczne było zgłoszenie popełnienia przestępstwa na policje. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w (nazwa miejscowości, stopień służbowy i nazwisko)przyjął zgłoszenie i dopiero na skutek interwencji funkcjonariuszy policji pracownik administracji dokonał otwarcia okienka.
Składający niniejsze zawiadomienie podnosi, że jest to już kolejne w ciągu ostatniego czasu naruszenie prawa przez Spółdzielnię Mieszkaniową(nazwa spółdzielni) w zakresie Ustawy o Ochronie Zwierząt: (wymienić poprzednie incydenty)
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (nazwa spółdzielni) w osobie prezesa, pana(imię i nazwisko prezesa)jak również kierownictwo administracji, o szeregowych pracownikach nie wspominając , czują się bezkarnie i w ogóle nie przyjmują do wiadomości, że Ustawa o Ochronie Zwierząt istnieje i „ traktuje zwierzę jako istotę żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia” oraz mówi że „ człowiek jest zwierzęciu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”, a także w artykule 21 wyznacza standardy zachowań wobec zwierząt wolno żyjących, „ które stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” , a zatem niezgodne z prawem jest utrudnianie czy zamykanie dostępu do ich naturalnych schronień na terenie zabudowanym, jakimi SA przede wszystkim piwnice, jak również świadome zamykanie zwierząt w pomieszczeniach bez możliwości wydostania się . Ustawa podkreśla, iż koty wolno żyjące, zwane potocznie podwórzowymi lub piwnicznymi, SA nieodzownym elementem ekosystemu miejskiego.
Wobec powyższego, powołując się na Ustawę o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 roku , wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie w niniejszej sprawie postępowania karnego.

Imię i nazwisko osoby składającej zawiadomienie
Podpis

Do wiadomości:
1.Prezydent Miasta, Urząd Miasta(adres)
2.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w ( miejscowość, adres)
3.ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, inspektor interwencyjny(adres)
4.Redakcja Miesięcznika „Kocie Sprawy”. Warszawa 02-644, ul. Odyńca 57/42
5. Telewizja Polska SA, oddział w (miejscowość,adres)


Wzór pisma napisany na podstawie artykułu Urszuli Gardner „Kocie Sprawy” nr 4 z 2004 roku.
ObrazekObrazek
Koty łączą ludzi, którzy w innym przypadku nigdy nie spotkaliby się

Przed skopiowaniem moich postów/wypowiedzi i umieszczeniu na innych forach zapytaj mnie o zgodę
Awatar użytkownika
Alexa
Moderator
 
Posty: 9406
Rejestracja: niedziela 08 lip 2012, 08:42
Lokalizacja: Silesia-Katowice

Re: Aspekty prawne związane z kotami.

Postautor: Alexa » wtorek 10 lip 2012, 21:09

Tutaj o podróżach zagranicznych ze zwierzetami.
http://europa.eu/travel/pets/index_pl.htm
ObrazekObrazek
Koty łączą ludzi, którzy w innym przypadku nigdy nie spotkaliby się

Przed skopiowaniem moich postów/wypowiedzi i umieszczeniu na innych forach zapytaj mnie o zgodę
Awatar użytkownika
Alexa
Moderator
 
Posty: 9406
Rejestracja: niedziela 08 lip 2012, 08:42
Lokalizacja: Silesia-Katowice


Wróć do Inne problemy i pytania

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość